Pálfi Zsolt, 2018.10.03., 2 kg

 

HORGÁSZ REND

A TÖRÖCSKEI TÓ HORGÁSZRENDJE

Érvényes: 2018. január 01-től visszavonásig a Töröcskei tavon

 

A horgászok magatartását a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII. Tv.) törvény és ezen Horgászrend határozzák meg.

 

1. A tó partján foglalt horgászhelyet létesíteni tilos. Horgászni csak a számozott helyeken szabad, kivéve a pergető horgászatot.

2. A horgászat a tavaszi idénynyitó versenytől az őszi idényzáró versenyig 04:00 – 22:00 óráig tart, ezen kívül 06:00 – 18:00 óráig szabad horgászni. A napijegy a megadott kezdő időponttól 24 óráig érvényes, de csak egy napi mennyiségű hal tartható meg.

3. Május 01-től szombaton (vagy munkaszüneti napot megelőző napon) az éjszakai horgászat engedélyezett. Júniustól augusztus végéig péntek éjjel is lehet horgászni.

4. Az éjszakai horgászat idején a horgászhelyet jól láthatóan meg kell világítani!

5. Szemetes helyen horgászni tilos! A horgászat során keletkezett vagy ott talált hulladékot a gyűjtőben kell elhelyezni.

6. A vízparti növényzetet irtani tilos!

7. A horgász és hozzátartozója a vízparton úgy viselkedjen, hogy magatartásával mások szórakozását, pihenését ne zavarja.

8. Az ívási időszakban az ívó halakat semmiféle módon nem szabad zavarni!

9. Gépkocsit csak a nyugati parton, az út tótól távolabbi oldalán szabad elhelyezni. A keleti oldal gépkocsival nem közelíthető meg.

10. Felnőtt horgász a napi darabszám-korlátozással védett halakból évente 60 db-ot, (ragadozó halakból 30 db-ot, békés halakból 30 db-ot), hetente 6 – 6 db-ot, naponta 2 – 2 db-ot foghat. Kedvezményezett horgász ennek a felét.

11. Gyermek horgász napi darabszám-korlátozással védett halat napi 1 db-ot, évi 10 db-ot tarthat meg. Gyermek engedély váltására jogosult, aki adott év december 31. napjáig betölti a 3. életévét, illetve aki adott év december 31. napjáig nem tölti be a 15. életévét. Gyermek engedéllyel rendelkező horgász 1 db tetszőleges felszereléssel horgászhat.

12. A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm, a csuka és az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm, a harcsa minimális mérete 05.02. és 06.15. között 100 cm, ezen kívül egész évben 60 cm. Legnagyobb megtartható ponty mérete 60 cm, süllő legnagyobb megtartható mérete 70 cm.

13. Éves területi engedéllyel naponta 4 db méret-, és napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj fogható (egy fajtából maximum 2 db). Kedvezményezett engedéllyel napi 3 db méret-, és napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfaj fogható (egy fajból maximum 1 db).

14. Napi, felnőtt területi engedéllyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból összesen 4 db fogható naponta a következő megosztásban: békés halból maximum 2 db (lehetnek azonos fajúak is), harcsából 1 db, csukából vagy süllőből 1 db. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból 5 kg fogható naponta. Ifjúsági napijegyes napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból összesen 2 db-ot (1 db békés és 1 db ragadozó halfajt), napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból 3 kg-ot foghat naponta.

15. Sportjegy birtokában csak 1 db felszereléssel, nappal, partról, békés halakra folytatható horgászat. Halat megtartani, elvinni tilos. Sportjegy birtokában ragadozó halra való horgászat nem engedélyezett.

16. A méret-, és napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokat fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba, vagy visszahelyezni a tóba.

17. Érkezéskor és távozáskor a halőrháznál elhelyezett beíró füzetbe kell beírni a nevet és az időpontot.

18. Távozáskor a halőrnek/ügyeletesnek be kell mutatni a fogott zsákmányt és a fogási naplót.

19. A halőr távollétében a jelenléti lapra kell beírni a fogott zsákmányt és be kell írni annak a helynek a számát, ahol addig horgászott.

20. 02.01. és 05.01. között a ragadozó halakra általános tilalom van, ekkor csak 15 cm-nél nagyobb csalihallal lehet harcsára horgászni.

21. A horgász bevetett készségeit nem hagyhatja el, ha helyéről eltávozik, ki kell venni azokat a vízből.

22. A Halászati törvény és a Horgászrend megsértőivel szemben a Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság halászati felügyelője, és a Kaposvári Sporthorgász Egyesület jár el.

23. Töröcskei éves területi engedély birtokában Kapos folyóra érvényes területi engedély, térítésmentesen igényelhető.

24. Vízparton és környékén való tartózkodás mindenkinek csak saját felelősségére történhet, az ott bekövetkezett esetleges balesetért a vízterület halászati jogosultja semminemű felelősséget nem vállal.

25. A vízen és vízparton hang, kép és videó felvétel készülhet.

26. Egyebekben a Halgazdálkodási Tv. és végrehajtási rendelete a kötelező.

 

Jóváhagyta a Kaposvári Sporthorgász Egyesület Vezetősége a 2017. december 15-i ülésén.

 

 

HORGÁSZENGEDÉLYEK:

 

Területi jegy felnőtt: 38.500.- Ft (Csak tagoknak. Limitált létszámban, előzetes jelentkezés alapján.)  5.000.- Ft társadalmi munka megváltás díja

 

Területi jegy, kedvezményezett: 22.000.- Ft,     5.000.- Ft társadalmi munka megváltás díja

 

Területi jegy gyermek: 3.000.- Ft (öszetett hegy, érvényes: Deseda - Töröcskei tó - Kaposfolyó.)

 

Napijegy felnőtt: 3.000.- Ft

 

72 órás jegy: 8.000.- Ft

 

Sport jegy: 2.500.- Ft (Desedára és Töröcskére  is érvényes)