A TÖRÖCSKEI TÓ HORGÁSZRENDJE

 

Érvényes: 2024. január 01-től visszavonásig a Töröcskei tavon

 

A horgászok magatartását a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII. Tv.) törvény és ezen Horgászrend határozzák meg.

 

1. A tó partján foglalt horgászhelyet létesíteni tilos. Horgászni csak a számozott helyeken szabad, kivéve a pergető horgászatot. A gátról, a zsilipről és a befolyó környékéről horgászni tilos!

 

2. Április első szombatjától, október utolsó szombatjáig 04:00 órától 22:00 óráig, ezen kívül 06:00 órától 18:00 óráig engedélyezett a horgászat. A napijegy a megadott kezdő időponttól 24 óráig érvényes, de csak egy napi mennyiségű hal tartható meg.

 

3. Május 01-től október 31-ig szombaton és munkaszüneti napot megelőző napon engedélyezett az éjszakai horgászat. Júniustól 01-től augusztus 31-ig péntek éjjel is engedélyezett a horgászat.

 

4. Az éjszakai horgászat idején a horgászhelyet jól láthatóan meg kell világítani!

 

5. Szemetes helyen horgászni tilos! A horgász az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és környékét még a horgászat megkezdése előtt köteles összetakarítani, folyamatosan tisztántartani és a horgászat során keletkezett vagy ott talált hulladékot a gyűjtőben elhelyezni. Horgászhely: a használatban levő horgászfelszereléstől számított 5 m sugarú kör.

 

6. A vízparti növényzetet irtani tilos! A tó partján bármiféle beavatkozást végezni, módosítást végrehajtani csak a Kaposvári Sporthorgász Egyesület jóváhagyásával lehet.

 

7. A horgász és hozzátartozója a vízparton úgy viselkedjen, hogy magatartásával mások szórakozását, pihenését ne zavarja.

 

8. Az ívási időszakban az ívó halakat semmiféle módon nem szabad zavarni!

 

9. Gépkocsit csak a nyugati parton, az út tótól távolabbi oldalán szabad elhelyezni. A keleti oldal gépkocsival nem közelíthető meg.

 

10. Éves, felnőtt területi engedéllyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból és amurból évente 50 db (maximum 25 db ragadozó és maximum 25 db békés) hal fogható. Évente süllőből 12 db, balinból 5 db fogható, mely az éves kvótába beleszámít. Hetente 12 db (maximum 6 db ragadozó és maximum 6 db békés hal) fogható. Hetente süllőből 3 db, balinból 1 db fogható, mely a heti kvótába beleszámít. Naponta 4 db (maximum 2 db ragadozó és maximum 2 db békés hal) fogható. Naponta 1 db süllő fogható, mely a napi kvótába beleszámít. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból és ezüstkárászból 3 kg fogható naponta.

 

11. Éves, kedvezményezett engedéllyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból és amurból évente 25 db (maximum 12 db ragadozó és maximum 13 db békés) hal fogható. Évente süllőből 6 db, balinból 5 db fogható, mely az éves kvótába beleszámít. Hetente 6 db (maximum 3 db ragadozó és maximum 3 db békés) hal fogható. Hetente süllőből 1 db, balinból 1 db fogható, mely a heti kvótába beleszámít. Naponta 2 db (maximum 1 db ragadozó és maximum 1 db békés hal) fogható. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból és ezüstkárászból 2 kg fogható naponta.

 

12. Napi, felnőtt területi engedéllyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból és amurból összesen 3 db fogható naponta a következő megosztásban: békés halból maximum 2 db (lehetnek azonos fajúak is), ragadozó halból 1 db. Napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból és ezüstkárászból 3 kg fogható naponta.

 

13. Napijeggyel rendelkező horgász, pergető horgászmódszerrel a tó mindkét oldalán horgászhat, minden más horgászmódszerrel csak a Halőrház felöli oldalon. Sportjegy birtokában csak 1 db felszereléssel, nappal, partról, békés halakra folytatható horgászat. Sportjegy birtokában halat megtartani, elvinni tilos. Sportjegy birtokában ragadozó halra való horgászat nem engedélyezett.

 

14. Gyermek területi engedély birtokában csak 1 db felszereléssel, az aktuális horgászidőben engedélyezett a horgászat. Halat megtartani, elvinni tilos! Gyermek engedéllyel rendelkező horgász részére csak felnőtt kísérő jelenlétében engedélyezett a horgászat.

 

15. A süllő és a balin legkisebb kifogható mérete 40 cm, a ponty legkisebb kifogható mérete 35 cm, a csuka és az amur legkisebb kifogható mérete 50 cm, a harcsa legkisebb kifogható mérete 05.02. és 06.15. között 100 cm, ezen kívül egész évben 60 cm. A következő halfajok megtartható legnagyobb mérete: tőponty, nyurgaponty – 60 cm, tükörponty – 50 cm, csuka, süllő, balin – 65 cm, amur – 80 cm. Az ennél nagyobb példányt fogás után azonnal, kíméletesen vissza kell a tóba helyezni (nem dobni), elvinni tilos. Koi pontyot, kősüllőt, compót egész évben tilos megtartani.

 

16. A méret-, és napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokat fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba, vagy visszahelyezni a tóba.

 

17. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. Horgászat közben pontymatrac (halmatrac) vagy pontybölcső (halbölcső) használata kötelező. Javasoljuk további halkímélő eszközök (nagyméretű, sűrű szövésű merítőháló, nagyméretű (min. 1mx1m) sűrű szövésű pontyzsák, sebfertőtlenítő) használatát. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. A vízparton a kifogott halat megtisztítani, darabolni tilos! A fémből készült haltartó eszközök (fémszák) használata tilos!

 

18. Csak az aznap fogott hal tárolása engedélyezett. Több napig tartó horgászat esetén a horgász 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál. A kifogott halat a horgász a halgazdálkodási vízterületen (vízparton, vízen) nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközében tárolhatja, a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.

 

19. Érkezéskor a halőrháznál elhelyezett beíró füzetbe kell beírni a nevet és az érkezés időpontját. Távozáskor a halőrháznál a halászati őr felszólítása nélkül is be kell mutatni a fogott zsákmányt és a fogási naplót. Távozáskor a beíró füzetbe be kell írni a távozás időpontját, a fogott zsákmányt, és a horgászhely számát, ahol a horgászat történt.

 

20. 02.01. és 05.01. között a ragadozó halakra általános tilalom van, ekkor csak 15 cm-nél nagyobb csalihallal lehet harcsára horgászni.

 

21. Fonott főzsinór és 5 méternél hosszabb fonott dobóelőke használata tilos, kivéve pergető és harcsázó horgászmódszerek esetén. A fonott horogelőke és a leadcore használata megengedett.

 

22. A horgász készségeit csak kézi erővel, horgászbottal vetheti be, bevetett készségeit nem hagyhatja el. Ha horgászhelyéről távozik, felszerelését ki kell vennie a vízből. Az etetőanyag bejuttatása csak kézi erővel történhet.

 

23. A Halászati törvény és a Horgászrend megsértőivel szemben a Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság halászati felügyelője, és a Kaposvári Sporthorgász Egyesület jár el. Egyebekben a Halgazdálkodási Tv. és végrehajtási rendelete a kötelező.

 

24. Vízparton és környékén való tartózkodás mindenkinek csak saját felelősségére történhet, az ott bekövetkezett esetleges balesetért a vízterület halászati jogosultja semminemű felelősséget nem vállal.

 

25. A vízen és vízparton hang, kép és videó felvétel készül.

 

Jóváhagyta a Kaposvári Sporthorgász Egyesület Vezetősége a 2023. december 12-i ülésén.