HÍREINK

Információk töröcskei tavi horgászok számára

2014.12.23. | Hozzászólások [0]

Horgászrend, érvényességi idők, engedély árak

A Kaposvári Sporthorgász Egyesület Vezetősége a 2014. december 15-i ülésén döntött az Egyesület kezelésében lévő vizterületeken való horgászatot érintő kérdésekben.

A Desedán érvényes horgászrend és területi engedély árak itt olvashatóak.

A 2014. évi állami horgászjegy és fogási napló 2015. január 31-ig érvényes.

A 2014. évi fogási naplót 2015. február 28-ig kell leadni.

A fogási naplót leadni, annak adatainak összesítése után lehet. Összesíteni kell a fogási adatokat éa a horgászati napokat. A helyesen kitöltött és öszesített fogási napló leadása után az Egyesületi irodában igazolást adnak ki. Ha fogási napló adatai nincsenek, vagy helytelenül vannak összesítve, ha a fogási napló határidőm túl vagy egyáltalán nem kerül leadásra akkor a következő évben (2015.) dupla áron (4.000.- Ft) lehet az állami horgászjegyet kiváltani.

2015. évi állami horgászjegy és fogási napló érvényességi ideje: 2015. január 01. - 2016. január 31.

2015. évi fogási napló leadási határideje: 2016. február 28.

A 2014. évi állami horgászjegyek érvényesítése 2015. évre, illetve a 2015. évi állami horgászjegyek kiadása várhatóan 2015. január közepén kezdődik. Pontosabb időpont esetén értesítjük horgászainkat.

A 2014. évi éves, töröcskei területi engedély 2014. december 31-ig érvényes.

A 2014. évi töröcskei Horgászrend  2014. december 31-ig érvényes.

A 2015. évi éves, töröcskei területi engedély érvényességi ideje: 2015. január 01. - 2015. december 31.

A 2015. évi töröcskei Horgászrend 2015. január 01-től visszavonásig érvényes.

2015. évre, Töröcskei tóra érvényes területi engedély árak:

Éves engedélyek

- felnőtt - 28.000.- Ft + 7.000.- Ft társadalmi munka megváltás

- kedvezményezett - 14.000.- Ft + 7.000.- Ft társadalmi munka megváltás

- "kétbotos" kiegészítő - 14.000.- Ft + 7.000.- Ft társadalmi munka megváltás

- ifjúsági - 14.000.- Ft + 3.500.- Ft társadalmi munka megváltás

- gyerek - 2.000.- Ft

- II. felnőtt - 30.000.- Ft

Napi engedélyek

- felnőtt - 2.500.- Ft

- ifjúsági - 1.300.- Ft

- sportoló - 1.500.- Ft

Hétvégi (72 órás) engedély

- felnőtt - 7.000.- Ft

- ifjúsági - 3.500.- Ft


A TÖRÖCSKEI TÓ HORGÁSZRENDJE!

(Érvényes 2015. január 01.-től visszavonásig)

A horgászok magatartását a Halászati Törvény és az Országos Horgászrend határozzák meg a helyi sajátosságoknak megfelelő eltérések a következők.

- A tó partján foglalt horgászhelyet létesíteni tilos. Horgászni csak a számozott helyeken szabad, kivéve a pergető horgászatot.

- A horgászat a tavaszi idénynyitó versenytől az őszi idényzáró versenyig 04-22 óráig tart, ezen kívül 06-18-ig szabad horgászni. A napijegy a megadott kezdő időponttól 24 óráig érvényes, de csak egy napi mennyiségű hal tartható meg.

- Május 01-től szombaton (vagy munkaszüneti napot megelőző napon) az éjszakai horgászat engedélyezett. Júniustól augusztus végéig péntek éjjel is lehet horgászni.

- Az éjszakai horgászat idején a horgászhelyet meg kell világítani!

- Szemetes helyen horgászni tilos! A horgászat során keletkezett vagy ott talált hulladékot a gyűjtőben kell elhelyezni.

- A vízparti növényzetet irtani tilos!

A horgász és hozzátartozója a vízparton úgy viselkedjen, hogy magatartásával mások szórakozását, pihenését ne zavarja.

- Az ívási időszak az ívó halakat semmiféle módon ne szabad zavarni!

- Gépkocsit csak a nyugati parton, az út tótól távolabbi oldalán szabad elhelyezni. (A keleti oldal gépkocsival nem közelíthető meg.)

- Felnőtt horgász a napi darabszám-korlátozással védett békés halakból 30 db-ot, ragadozó halakból 30 db-ot foghat, kedvezményezett horgász ennek a felét. Gyermek horgász napi darabszám-korlátozással védett őshonos halat (a compó kivételével) nem tarthat meg.

- A compó legkisebb kifogható mérete 25 cm, a csuka és az amúr legkisebb kifogható mérete 50 cm, a harcsa minimális mérete 05.02. és 06.15. között 100 cm, ezen felül 80 cm.

- Éves területi engedéllyel naponta 3 db őshonos méretkorlátozással védett hal fogható (egy fajtából maximum 2 db). Kedvezményezett engedéllyel napi 3db őshonos méretkorlátozással védett hal fogható (egy fajtából maximum 1 db).

- Napijegyesek békés halból, csukából, süllőből 1-1 db-ot, összesen 3 db-ot, harcsát 1db-ot foghatnak, egyéb halból 5 kg fogható. Ifjúsági napijegyesek 1 békéshalat, 1 ragadozóhalat és 3 kg egyéb halat foghat.

- Sportolói jeggyel horgászni csak egy bottal úszóval (maximum 15 gramm súlyozással) lehet. A sportjegy éjszakai horgászatra nem jogosít, hal nem tartható meg.

- A napi darabszám-korlátozással védett halat – a compó kivételével azonnal be kell írni a fogási naplóba, vagy vissza kell helyezni a tóba.

- Érkezéskor és távozáskor a halőrháznál elhelyezett beíró füzetbe kell beírni a nevet és az időpontot. Távozásnál a halőrnek/ügyeletesnek be kell mutatni a fogott zsákmányt és fogási naplót. A halőr távollétében a jelenléti lapra kell beírni a fogott zsákmányt és annak a helynek a számát, ahol horgászott.

- 02.01. és 05.01. között a ragadozó halakra általános tilalom van, ekkor csak 15 cm-nél nagyobb csalihallal lehet harcsára horgászni.

- A horgász bevetett készségeit nem hagyhatja el, ha helyéről eltávozik , ki kell venni azokat a vízből.

- Egyebekben a Halgazdálkodási Törvény és Végrehajtási rendelete a kötelező.

Az éjszakai őrzés rendje!

-          Az éjszakai ügyeletes legkésőbb 18 óráig ellenőrzésre alkalmas állapotban jelenjen meg a halőrháznál.

-          Az őrzés időtartalma alatt legalább egyszer köteles a tavat körbejárva ellenőrizni.

-          Bármilyen orvhorgászatra vagy orvhalászatra utaló jel esetén meg kell győződni annak valóságáról, szükség esetén a rendőrségi segélyhívó számon kell intézkedést kérni.

-          Az éjszakai ügyeletes felel a halőrházban és környékén a felügyeletére bízott vagyontárgyakért..

-          A szolgálati helységet reggel tisztán és rendben kell a halőrnek visszaadni.

-          Az éjszakai ügyeletesek az ügyeleti szolgálatot saját felelősségükre látják el, az esetleges balesetért az Egyesület felelősséget nem vállal.

-          A halőr távozása után az éjszakai ügyeletesek egyike a távozó horgászokat köteles ellenőrizni, az általuk fogott halat megvizsgálni és a jelenléti lapra beíratni.

-          Az éjszakai ügyeletesek egyikének mindenkor ébren és őrzésre alkalmas állapotban kell a horgászrend betartására és a halőrház rendjére felügyelni.